Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Natascha kralen doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe Natascha kralen deze informatie gebruikt en beveiligt. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe Natascha kralen uw informatie gebruikt
Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruikt Natascha kralen die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kan Natascha kralen uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken:
Natascha kralen kan u informatie en/of aanbiedingen toesturen over haar producten. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.
Leveranciers en andere derden krijgen van Natascha kralen geen toestemming om uw Persoonlijke Gegevens op enige andere wijze te gebruiken.
Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Beveiliging van informatie
Natascha kralen treft redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring
Natascha kralen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Met wie kunt u contact opnemen
Schrijf, mail of bel met ons. Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
U heeft recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.
Natascha kralen zal alle redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.
Nogmaals, we doen er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze website te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring.